ZKO Suchdol n/Odrou Hledej u nás

 Hledej všude

Kontakt:
Předseda
Ing.Karel Černoch
Nová 527
Suchdol nad Odrou
742 01
číslo účtu:234070036/0300

Tel: (420) 731 486 987

info@zkosuchdol.info


Výběrové akce které jsme pořádali nebo pořádáme

MR mládeže stopařů 2014
MMČKNO 2014
VS mládeže stopařů 2013
MMČKNO 2013
MMČKNO 2010

 

Naši sponzoři a přispěvatelé

Městys Suchdol n/O
ČKS
Město Odry
Obec Jeseník n/O
Obec Hladké Životice
STAVO-K.Černoch s.r.o.
STAVOATELIER
Happy dog

 

Hodnocení stránek


HISTORIE A ČINNOST ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE SUCHDOL N/O

17.9.1998

ZKO Suchdol nad Odrou č.626 – Louka byl založen v roce 1998 jako nástupnická organizace kynologického klubu, který v Suchdole nad Odrou fungoval od roku 1990. Ustavující schůze proběhla za účasti 10 členů v restauraci u Plšků dne 17.9.1998 Zakládající členové nového kynologického klubu byli: Lubomír Viliš, Karel Černoch ml., Jaroslav Dubový, Sylvie Plšková, Miroslav Hubr, Ladislav Bača, Ing. Karel Pšenica, Pavel Překrský, Bohumil Bechný, Šerý Lubomír. Za předsedu byl zvolen Lubomír Viliš, jednatel Karel Černoch a pokladník Jaroslav Dubový Od roku 1998 až do poloviny roku 1999 jsme cvičili na zrekultivovaném pozemku bývalého smetiště v Suchdole nad Odrou. Ovšem od začátku našich kynologických aktivit jsme uvažovali o výcviku na bývalém svazarmovském cvičišti, kde podmínky a zázemí pro výcvik byli nepopsatelně výhodnější a navíc tradice kynologie na tom místě byla dlouholetá. První rozčarování přišlo po prvním předběžném prohlédnutí bývalé pýchy Suchdolské kynologie a to ještě relativně nedávno velmi pěkné klubovny a kotců. Dle záznamů ze Svazarmovské kroniky byla klubovna brigádnicky postavena a slavnostně otevřena v roce 1984. Ovšem se zánikem Svazarmu po roce 1989 začal chátrat i areál s klubovnou která během několika let po revoluci byla z větší části rozebrána nenechavci a zničena vandaly. k Konkrétně v klubovně nebyly jediné dveře a jen některé zárubně, většina dřevěných oken byla rozbitá buď úplně, nebo byla vysklená, rozvody elektřiny byly vytrhané a elektrorozvaděč vybrakovaný. Na podlaze leželo asi 20cm suti, převážně opadané omítky ze stropu, který byl mokrý z děravé střechy, kde se některým spoluobčanům hodila krytina. Studna s kdysi pitnou vodou byla až po vrch zasypána sutí a odpadem, ani nemluvím o vnitřním vybavením, které neexistovalo. Kdysi pýcha klubovny - velký krb ve společenské místnosti byl taktéž rozebrán-rozbit, na stěnách, pokud se na nich nacházela omítka, byly nápisy z doby kdy se z klubovny po revoluci stalo zázemí tzv. nové svobodomyslné mládeže. Totéž potkalo také kotce pro psy, akorát ty se již zachránit nedaly, zůstaly z nich pouze poničené obvodové zdi. Smutný osud areálu zřejmě dovršila povodeň v roce 1997, kdy podle záznamů bylo v klubovně cca 50cm vody a bahna. Nastala pro nás doba práce, shánění materiálu a přesvědčování členů, aby se zúčastňovali dobrovolných brigád. V tomto roce jsme také uzavřeli smlouvu o pronájmu klubovny a pozemku pro výcvik za symbolický nájem s obcí Suchdol n/O. V začátcích nám velmi pomohla stavební firma STAVO, která nám poskytla materiál i techniku a pomohla nám s nejtěžšími stavebními pracemi.

2000

Tento rok byl tím pádem pro nás ve znamení oprav klubovny, kdy jsme v podstatě každý "výcvikový" den věnovaly práci. Přesto jsme se věnovali i výcviku a ukázali se veřejnosti, když jsme uspořádali vystoupení pro veřejnost a to dne 18.6., při příležitosti Suchdolské pouti.

2001

První zkoušky z výkonu se nám podařilo zorganizovat již 16. června, vedoucím zkoušek byl pověřen zkušený kynolog pan Jiří Jurnykl (jeden z členů který táhl klub již za svazarmu). Zkoušek se zúčastnilo 7 psovodů z toho 4 ze ZKO Suchdol n/O. 5 psovodů zkoušku složilo a z toho 3 z naší organizace Karel Černoch (NO Cindy z Mrá-Miku, ZV1), Zbyněk Bartoň (NO Aran bez PP, ZM) a Miroslav Honěk (RTW Bark z Da-Klem, OP1). Zkoušku se ovšem nepodařilo složit Vlastimilu Kubánkovi s RTW Sorbem bez PP (ZM), kterému pes neodstopoval. Rozhodčí zkoušek byl pan Günther Schindler z Ostravy. Ovšem nepořádali jsme pouze zkoušky. Pro zviditelnění naší organizace, hlavně u suchdolské mládeže, jsme uspořádali 16.září dětský den společně s místním skautským oddílem. Přesto, že nám nevyšlo počasí, zúčastnilo se velké množství dětí, které závodily mezi sebou v různých disciplínách (hod granátem, střelba ze vzduchovky, dovednostní soutěže aj.).

2002

V roce 2002 jsme se hlavně zase zaměřili na opravu klubovny, ale na výcvik jsme nezapomněli. Pořádali jsme několik výcvikových dnů pro německé boxery. Bylo to pod vedením Ing.Orlitové, která předsedala Ostravské pobočce Boxer klubu. Tyto výcviky byly velmi hojně navštěvované kynology z celé republiky a z Polska. Dne 5.září jsme organizovali bonitaci boxerů, které se zúčastnilo 6 boxerů. Vedoucím akce byla Ing. Orlitová a rozhodčí byl pan Radovesnický.

2003

V 17.května 2003 jsme pořádali zkoušky dle NZŘ. Vedoucím zkoušek byla Ing. Orlitová a rozhodčí pan Stebel. Ke zkouškám nastoupilo 6 závodníků, z toho 2 ze ZKO Suchdol n/O a to Lubomír Viliš se psem Bond Anny – Mer, a Miroslav Tresler se psem Akim Psí úsměv.

2004

Tenhle rok byl pro nás velmi prestižní a to z toho hlediska, že jsme jméno ZKO Suchdol n/O poprvé zapsaly do podvědomí široké kynologické veřejnosti celé republiky a to spolupořádáním Mezinárodního mistrovství německých ovčáků, které proběhlo v místním sportovním areálu společně se ZKO Ostrava-Svinov, a občané Suchdolu n/O měly poprvé možnost shlédnout kynologické závody vrcholové úrovně.

2005

V tomhle roce jsme pořádali hned dvoje zkoušky z výkonu a to 22.10. dle NZŘ kde nastoupily a úspěšně splnily zkoušky Varošová - ZM, Švarz - ZM, Kukula - ZV2, Žák - ZV3 a hlavně v duchu tradice z roku 2004 jsme se znovu podíleli na organizaci nejprestižnějšího republikového závodu a to Mistrovství republiky IPO, které opět proběhlo ve Sportovním areálu a znovu to byla velmi úspěšná akce.

2006

Pořádali jsme dvoje zkoušky z výkonu a to 1.10. NZŘ kde nastoupily Martin Nerad - ZM, Kopecký Bořek - ZM, Simona Rivcová - ZM, Božena Glossová - ZV1, Jaromír Kukula - ZV1 a IPO 8.10. kde nastoupily Michaela Rivcová - IPO1,Vladislav Glogar -VPG1, Jaromír Kukula - IPO2, Karel Černoch - IPO3, Antonín Vavřín - IPO3, Petra Kalousková - IPO3. Také jsme založili a do dnešního dne pořádáme tradiční závod "O pohár starosty obce/městyse" kde tento první ročník pořádány dne 23.4. vyhrál Karel Černoch.

2007

Rok 2007 se nesl v duchu velkého výcvikového zapálení, o čemž svědčí čtvery pořádané zkoušky z výkonu a znovu spoluúčast při pořádání nejprestižnějšího republikového závodu a to Mistrovství republiky IPO, které opět proběhlo ve Sportovním areálu a znovu to byla velmi úspěšná akce. Také jsme znovu pořádaly závod "O pohár starosty obce/městyse"

2008-2009

V těchto letech roce jsme pořádaly osmery zkoušky z výkonu a tradiční závod, výcvikově i brigádnicky byl tento rok velmi plodný.

2010

V tomto roce jsme pořádali čtvery zkoušky z výkonu a tradiční závod, výcvikově a samostatně nyní již bez pomoci žádné organizace jsme uspořádaly Mezinárodní mistrovství republiky německých ovčáků, které svou prestiží, zahraniční účastí, diváckou návštěvností byl zdaleka nejúspěšnější závod během posledních deseti let v republice (když pominu Mistrovství světa v Roudnici n/L v roce 2009).

2011

Velkou devízou našeho klubu je dostatečně velké a rovné cvičiště a přilehlé louky, na kterých je možné trénovat pachové práce. V areálu jsme do dnešních dnů odpracovaly při údržbě, opravách, pořádání akcí v letech 1999 - 2011 na 10.000 brigádnických hodin, což je obrovské číslo na relativně menší organizaci, jako je ta naše. Jsme rádi, jak vypadá areál nyní a máme k němu veliký vztah, přesto budeme rádi, když areál bude sloužit co nejširší veřejnosti, která si ovšem bude vážit práce, kterou jsme tam společně s městysem v areálu udělali. Obrovský dík patří členům ať současným, nebo bývalým, kteří se nezištně účastnili brigád. V roce 2011 jsme společně se starostou Městyse Ing. Richardem Ehlerem vypracovali projekt a jménem ZKO Suchdol n/O byla podána žádost o dotační titul na zvelebení našeho areálu. Abych to upřesnil tak na projektu a žádosti o dotaci se již pracuje někdy od roku 2004, ale až tento rok byl projekt dopracován do konečné podoby, žádost o dotaci podána a v prvním schvalovacím kole byla žádost schválena a doporučena pro získání dotace. Záměrem investice je provést veřejně přístupný areál, který by sloužil jako odpočinkově relaxační místo se zázemím pro zájmové organizace jako je např. ZKO Suchdol n/O a Junáci. V areálu by měla vzniknout velká asfaltová plocha pro víceúčelové použití a to od tzv. veřejného prostranství, přes různé další sportovně kulturní využití, dále by měly v areálu vzniknout dvě zpevněné plochy, jedna z betonové dlažby sloužící jako taneční parket a druhá jako odstavná plocha pro krátkodobé parkování vozidel návštěvníků areálu. V rámci projektu by se měla také provést oprava stávajícího oplocení, vybavit areál mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, informační tabule, solitérní dětské prvky) a měla by se v rámci projektu pořídit technika pro celoroční údržbu areálu (sekací traktor s příslušenstvím), v neposlední řadě by se měla dát do pořádku zeleň v areálu. Budu velmi rád, když se areál stane opravdu veřejně přístupným místem pro všechny slušné spoluobčany.

Historie - SVAZARM

 

 


Webmaster: Ing.Karel Černoch

STAVO-Karel Černoch s.r.o. STAVOATELIER Happy dog